CENNIK

Ceny oferowanych usług ustalane są indywidualnie.
Poniżej podajemy przykładowe ceny oferowanych przez nas usług:

Ewidencja przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego

od 140 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

od 160 zł

Księga Handlowa

od 499 zł

Księgowość Ogrodów Działkowych "ROD"

od 499 zł

Dokumentacja kadrowo-płacowa dla jednego pracownika

od 35 zł

Rozliczenie roczne podatku dochodowego (PIT)

od 70 zł

 
Pomoc przy wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych od 150 zł  
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w ramach usługi  
Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT w ramach usługi  
Przygotowanie deklaracji dla ZUS (przesyłka elektroniczna) w ramach usługi